Bröllop i Botkyrka

Brollopsfotograf-Stockholm-Botkyrka-John-Hellstrom-2015-4-1.jpg

Bröllopsfotograf på vinterbröllop i Stockholm

Jag var bröllopsfotograf åt Elin och Gunnar som gifte sig i Botkyrka, ett område i Stockholm. Det var en kall och grå vinterdag, men den härliga gemenskapen hos brudparet och deras vänner värmde. Vi fick en liten stunds dagsljus före vigseln i Grödinge kyrka. Festen var sedan inne i varma och mysiga Grödinge bygdegård nära kyrkan. Övre bilden är från deras "första titt", ett pirrigt ögonblick  där dom ser varandra för första gången efter att ha gjort i ordning sig för bröllopet.

Brollopsfotograf-Stockholm-Botkyrka-John-Hellstrom-vinterbrollop-2015

Dags att gifta oss, älskling...

Om Grödinge kyrka enligt Wikipedia: "Ursprungskyrkan var uppförd på 1100-talet i romansk stil och hade ett slutet försvarstorn i väster. Vid början av 1300-talet ersattes gamla långhuset med ett nytt och ett vapenhus i söder tillkom. Av ursprungskyrkan behölls tornet och södra väggen. Eftersom långhuset breddades åt norr är tornet förskjutet mot söder i förhållande till långhusets längdaxel. På 1400-talet byggdes en ny sakristia norr om koret och ersatte en äldre sakristia. Samma århundrade byggdes tornet på med tegel och blev tre meter högre. Under senare delen av 1400-talet försågs kyrkorummet med takvalv i tre travéer. På 1750-talet höjdes tornet ytterligare två meter och fick nuvarande tornhuv."

Brollopsfotograf-Stockholm-Botkyrka-John-Hellstrom-2015-3

På väg till vigseln i Grödinge kyrka.

Dagen slutade med en härlig middag och fest! Grödinge bygdegård, där festen hölls, skriver om deras historia att "Tomtmarken till bygdegården, ca 10 000 m2, inköptes för 1.750 kr år 1936 och 1938 kunde Grödinge Bygdegård invigas som en samlingsplats för bygdens folk. Arbetet utfördes med skänkta medel och frivillig arbetskraft. Det var framför allt traktens kvinnor som drev på utvecklingen av bygdegården. I protokollet från bygdegårdsföreningens årsmöte 1939 antecknas ???Vi hade nu glädjen att få hålla vårt första årsmöte i bygdegården den 22 januari 1939???. 1984 gjordes en stor ombyggnad och renovering av bygdegården, som nu fungerar som en modern festlokal. Bygdegården drivs som en ideell förening och i föreningens regi anordnas varje år midsommarfirande och julgransplundring. Dessutom anordnas marknader, teaterföreställningar osv, också dessa i egen regi."

Stort grattis! John

John Hellström är porträtt och bröllopsfotograf från Stockholm