Bröllopsfest på Noors slott

Brollopsfotograf-Stockholm-Uppsla-Noors-Slott-Hast-John-Hellstrom-2015-1.jpg

Vigsel i Sankt Stefanskyrkan och fest på Noors slott

Anny-Kristin och Daniel gifte sig nyligen i Sankt Stefanskyrkan, även kallad Knivsta gamla kyrka. Efterföljande middag och fest var sedan på Noors slott, som ligger nära kyrkan. Vädret var fint och stämningen på topp. Jag var deras bröllopsfotograf och fick möjlighet att fotografera bröllopsparet under hela dagen, från förberedelser tillsammans med tärnor och marskalker på slottet, i kyrkan, till och med tårtskärning och dans. Här ser ni förfotograferingen vi gjorde för att förbereda oss inför bröllopet.

Brollopsfotograf-Stockholm-Uppsla-Noors-Slott-John-Hellstrom-Brud-Tarnor-2015-2

Anny-Kristin med sina tärnor på Noors slott

Brollopsfotograf-Stockholm-Uppsla-Noors-Slott-John-Hellstrom-Marskalk-2015-3

Daniel med marskalk förbereder sig på Noors slott före vigseln.

Om Knivsta gamla kyrka

Knivsta gamla kyrka ligger i Knivsta socken i Uppsala stift. "Knivsta gamla kyrka invigdes år 1303 och helgades åt den helige Stefan. Man tror att det redan på 1200-talet fanns en liten stenkyrka i romansk stil på platsen och vars stenar användes till nuvarande kyrkans norra mur. Kyrkan är en salkyrka i gotisk stil byggd av gråsten med tegelornamentering på gavlarna, runt fönstren och vid ingångarna. Sydportalen är gjord i nordtysk stil i rött och svart formtegel med målade reliefer ovanför porten. Kyrkobyggnaden består av långhus med rakt avslutat kor i öster, sakristia norr om koret och vapenhus vid långhusets sydvästra sida. Alla byggnadsdelar täcks av spånklädda sadeltak. Sakristian är kyrkans äldsta byggnadsdel och hörde troligen till föregående kyrka. Vid mitten av 1400-talet försågs innertaket med tegelvalv och vid slutet av samma århundrade byggdes vapenhuset. Kalkmålningar tillkom på 1460-talet och hör stilmässigt till Tierpsskolan. På 1770-talet togs de stora rundbågiga fönstren upp. Korfönstrets glasmålning som tillkom 1980 är komponerad av Jochem Poensgen, Düsseldorf." (referens Wikipedia).

Brollopsfotograf-Stockholm-Uppsla-Noors-Slott-Ballonger-John-Hellstrom-2015-4

Alla gästerna släpper var sin ballong under minglet.

Brollopsfotograf-Stockholm-Uppsla-Noors-Slott-Forsta-Dansen-John-Hellstrom-2015-5

Första dansen...

Om Noors slott

Noors slott ligger i Knivsta . Wikipedia beskriver följande om Noors slott: "Noors slott omnämndes redan på 1300-talet. Gården drogs in till kronan 1686 i Karl XI:s reduktion, varefter den användes av Karl XI som jaktslott. År 1689 sålde kungen fastigheten till sin rådgivare Nils Gyldenstolpe, i samband med att denne upphöjdes till greve. Nils Gyldenstolpe byggde om slottet i karolinsk stil, möjligen efter ritningar av Jean de la Vallée till en på sin tid arkitektoniskt storslagen herrgårdsanläggning. Den nu försvunna barockträdgården betraktades som en av landets finare i sitt slag och anlades av Johan Hårleman sent 1600-tal. År 1761 köptes Noors slott av riksrådet Carl Hermelin och släkten Hermelin ägde därefter slottet ända till 1918. Sedan dess har slottet skiftat ägare flera gånger och är numera en privatägd konferensgård. Verner von Heidenstam skrev 1897 novellsamlingen Karolinerna under ett års vistelse på Noors slott, dit han sökt sig för att få rätt stämning för sin skildring av Karl XII:s krig. I slottets Heidenstamsrum kan besökare provsitta dennes stol. Byggnaderna totalrenoverades 1996-97."

Stort grattis! John

John Hellström är porträtt och bröllopsfotograf från Stockholm.