Bröllopsfotograf på Hedenlunda slott

Brollopsfotograf-Stockholm-Sweden-001.jpg

Bröllop i Vadsbro socken mitt i Sörmland.

Annica och Tommie gifte sig nyligen i gamla Lerbo kyrka och hade sin bröllopsfest på Hedenlunda slott. Jag hade lyckan att få vara deras bröllopsfotograf under dagen.

Paret förberedde sig på Hedenlunda slott och åkte sedan till Lerbo kyrka för att viga sig. Tärnorna var Marie, Karin och Susanne. Peter och Daniel var marskalker.

De åkte i en fin gammal bil från kyrkan och bytte sedan till häst och vagn för att överraska gästerna vid slottet. Middag med efterföljande fest var sedan inne i fina Hedenlunda slott, med utsikt över vattnet. Jonny var toastmaster.

Kontakta bröllopsfotograf John Hellström, email: john(at)hellstrom.com eller mobil 0733-668600.

Vigsel i Lerby kyrka

Det gifta paret i Lerbo kyrka

Enligt Wikipedia: "Lerbo nuvarande kyrka byggdes år 1767 efter att den medeltida kyrka som funnits på platsen rivits. Delar av den norra muren sparades och är nu inbyggda i den nuvarande kyrkan. Den gamla kyrkan finns avritad på en teckning av Johan Peringskiöld 1686 och visar ett mycket långt kyrkorum och väggar stöttade av kraftiga strävpelare.

Kyrkan byggdes om under 1800-talet och fick en takryttare. Västgaveln markerades då som huvudfasad genom utsmyckningar i sten. Klockstapeln, ett för Sörmland unikt runt torn, ritades av överstelöjtnant Fredrik Wilhelm Hoppe och byggdes 1776 på den plats där Lerbo tingsstuga tidigare stått. Av tornets tre klockor är mellanklockan från 1280-talet. Den största väger ca 1000 kg och är från 1501. 

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten i sandsten från 1100-talet. Den står under en tavla som 1943 målades av Ernst Söderberg. År 1840 målades altartavlan av den självlärde G A Engman som varit kammartjänare på Claestorps slott. Motivet är Kristi uppståndelse. Predikstolen tillverkades 1783 vid Stäringe gård och skänktes till kyrkan av landshövdingen Gabriel Falkenberg på Lagmansö. På orgelläktaren finns uppbådsfanan från 1710, "Lerbo kompagnijs plana"."

Bröllopsfest på Hedenlunda slott

Hedenlunda-slott-Brollop-Annica-Tommie-brollopsfotograf-John-Hellstrom-003.jpg

Annica och Tommie kommer till Hedenlunda slott med häst och vagn

Om Hedenlunda enligt Wikipedia: "Hedenlunda är en herrgård i Vadsbro socken i Flens kommun i Södermanland (Södermanlands län).

Nuvarande huvudbyggnad i två våningar med två flyglar uppfördes på 1700-talet och har senare restaurerats. Hedenlunda har bland annat tillhört ätterna Falkenberg, Hamilton och von Rosen.

Äppelsorten Hedenlunda kommer härifrån. Familjen von Rosen sålde Hedenlunda 1952 till AB Farming. Senare ägdes herrgården med närmast tillhörande markområde 1972–2010 av biltillverkaren Saab som använde gården för representationsändamål och senare som konferensanläggning.

Sedan 2010 är Hedenlunda åter privatägt, men fortsätter som tidigare att fungera som konferensanläggning, hotell och restaurang. Den nuvarande ägaren är entreprenören Cemoni Olsson från Tranås, som bland annat även äger Badhotellet i Tranås.

Jord- och skogsegendomen Hedenlunda gård omfattar inte själva slottsanläggningen. Godset ägs av familjen Thunell och bedriver ett traditionellt jord- och skogsbruk."

Mansken-Brollop-Annica-Tommie-Hedenlunda-slott-brollopsfotograf-John-Hellstrom.jpg

Paret tar en paus efter middagen och tittar på månskenet

Stort grattis! John

John Hellström är porträtt och bröllopsfotograf från Stockholm. Kontakta John här!